Zamknij
REKLAMA

Nauczyciel - przedmiotów zawodowych elektrycznych
StPr/20/0350
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 3 250 PLN

Nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych pojazdów samochodowych
StPr/20/0351
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 3 250 PLN

-kontroowanie stanu technicznego kotłówi urządzeń pomocniczych, -prowadzenie rejestru odczytów urządzeń pomiaru - sterowanie pracą kotłów, - monitoriwanie ciśnienia, - systematyczne oczyszczanie kotłów oraz załadunek opału.
StPr/20/0334
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Realizacja zadań zgodnie z planem audytu, ocena zgodności prowadzonej działalnościz przepisami prawa oraz z obowiażującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi, ocena celowości, efektywnościi skuteczności podejmowanych działan w zakresie systemów zarządzania i kontroli, ocena funkcjonowania kontroli zarządczej, analiza ryzyka podejmowanych działań, ocena wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu. WYMAGANIA: pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publiczych, osoba nie karana za umyślne przestępstwo skarbowe, posiadająca wyższe wykształcenie, posaidanie kwalifikacji do przeprowadzania audytu zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych, mile widziane doświadczenie w zakresie audytu w sektorze finansów publicznych, komunikatywność oraz umiejętności pracy w zespole
StPr/20/0321
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 4 090 PLN

Obsługa gości lokalu - obsługa kasy fisklanej
StPr/20/0319
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Pomoc przy prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz pomoc i opieka nad osobą starszą.
10/6/2020
data rozpoczęcia pracy od 19.06.2020
wynagrodzenie od od 4 182 PLN

Sprzątanie powierzchni biurowej oraz hali produkcyjnej
StPr/20/0282
data rozpoczęcia pracy od 02.06.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Praca polega na montażu i klejeniu elementów gumowych.
StPr/20/0284
data rozpoczęcia pracy od 02.06.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

-prowadzenie gospodarki finansowej, ksiąg rachunkowych jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami; -kontrola oraz nadzór nad terminową realizacją zawartych umów, porozumień, itd.; -analiza wykorzystywania środków przydzielonych z NFZ i innych będących w dyspozycji jednostki; Okres próbny 3 miesiące, docelowo umowa na czas nieokreślony -nadzorowanie opracowywania zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania planów finansowo-rzeczowych; -nadzorowanie i organizowanie pracy podległego działu księgowego oraz płac.
StPr/20/0273
data rozpoczęcia pracy od 02.06.2020
wynagrodzenie od od 5 000 PLN

projektowanie i szycie odzieży, konstrukcja szablonów odzieżowych, stopniowanie
StPr/20/0265
data rozpoczęcia pracy od 23.05.2020
wynagrodzenie od od 2 800 PLN