Zamknij
REKLAMA

Obsługa klienta, komunikatywność, sprzedaż, przyjmowanie towaru, ekspozycja towaru, przyjmowanie zlecenia na usługi jubilerskie
StPr/20/0369
data rozpoczęcia pracy od 10.07.2020
wynagrodzenie od od 1 300 PLN

prowadzenie akt osobowychmieszkańców, spraw finansowych, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, załatwianie spraw urzędowych WYMAGANIA: wykształcenie wyższe lub średnie + dyplom w zawodzie pracownik socjalny, kierunek - praca socjalna
StPr/20/0365
data rozpoczęcia pracy od 08.07.2020
wynagrodzenie od od 2 700 PLN

prowadzenie i obsługa samochodu cieżarowego z naczepą WYMAGANIA: uprawnienia do prowadzenie pojazdu
StPr/20/0354
data rozpoczęcia pracy od 06.07.2020
wynagrodzenie od od 6 000 PLN

Nauczyciel - przedmiotów zawodowych elektrycznych
StPr/20/0350
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 3 250 PLN

Nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych pojazdów samochodowych
StPr/20/0351
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 3 250 PLN

-kontroowanie stanu technicznego kotłówi urządzeń pomocniczych, -prowadzenie rejestru odczytów urządzeń pomiaru - sterowanie pracą kotłów, - monitoriwanie ciśnienia, - systematyczne oczyszczanie kotłów oraz załadunek opału.
StPr/20/0334
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Realizacja zadań zgodnie z planem audytu, ocena zgodności prowadzonej działalnościz przepisami prawa oraz z obowiażującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi, ocena celowości, efektywnościi skuteczności podejmowanych działan w zakresie systemów zarządzania i kontroli, ocena funkcjonowania kontroli zarządczej, analiza ryzyka podejmowanych działań, ocena wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu. WYMAGANIA: pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publiczych, osoba nie karana za umyślne przestępstwo skarbowe, posiadająca wyższe wykształcenie, posaidanie kwalifikacji do przeprowadzania audytu zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych, mile widziane doświadczenie w zakresie audytu w sektorze finansów publicznych, komunikatywność oraz umiejętności pracy w zespole
StPr/20/0321
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 4 090 PLN

Obsługa gości lokalu - obsługa kasy fisklanej
StPr/20/0319
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Pomoc przy prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz pomoc i opieka nad osobą starszą.
10/6/2020
data rozpoczęcia pracy od 19.06.2020
wynagrodzenie od od 4 182 PLN

Sprzątanie powierzchni biurowej oraz hali produkcyjnej
StPr/20/0282
data rozpoczęcia pracy od 02.06.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN