Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
11:17, 05.08.2019
Rolnikom kwalifikującym się do kategorii mikro i małych przedsiębiorstw przysługuje skorzystanie z mechanizmu osłonowego, zabezpieczającego przed podwyżką cen energii elektrycznej ? poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, który wraz z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim przedstawił regulacje prawne dotyczące cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych prowadzących działalność rolniczą.
10:57, 05.08.2019
Przypominamy, że WFOŚiGW w Katowicach ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.
20:25, 30.07.2019
INFORMACJA w sprawie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego
11:57, 24.07.2019
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że decyzją Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2019 roku.
15:12, 13.07.2019
Informujemy, że ruszyła pierwsza edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w ramach którego jest do rozdysponowania kwota 10 mln zł.
15:05, 13.07.2019
Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2019 r.
14:52, 13.07.2019
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. I Kochcickie Święto sportu i rozrywki.
16:37, 19.05.2019
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Sporting Football Academy
16:30, 19.05.2019
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Inspektora do Wydziału Finansowym Starostwa Powiatowego w Lublińcu
16:26, 19.05.2019
W związku ze złożeniem wypowiedzenia umowy o pracę przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Barbary Szubert, Powiat Lubliniecki - działając jako podmiot tworzący szpitala - podjął natychmiastowe działania, przygotowując uchwałę Rady Powiatu w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora SP ZOZ w Lublińcu. Uchwała ta zostanie podjęta na najbliższej sesji Rady Powiatu, tj. 20 marca br.
16:14, 19.05.2019
Nowy dyrektor SP ZOZ-u w Lublińcu
17:30, 06.04.2019
Jolanta Kardas pozostaje na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu
14:56, 10.01.2019
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w
14:44, 10.01.2019
Zmiany w okresie przechowywania akt pracowniczych
18:32, 23.12.2018
Bez zmian stawki na ubezpieczenie społeczne rolników
© lubliniec365.pl | Prawa zastrzeżone